CGRP-remmers-migraine-clusterhoofdpijn

NIEUWS: Een nieuw medicijn tegen migraine en clusterhoofdpijn

Na jaren eindelijk weer goed nieuws: een nieuw medicijn dat mogelijk al in 2018 op de markt komt: CGRP-remmers. CGRP staat voor calcitonin gene-related peptide en is één van de eiwitten, die bij migraine een rol spelen. De behandeling bestaat uit maandelijks een injectie van het CGRP-blokkerende eiwit.

Preventieve medicatie

De behandeling met CGRP-remmers werkt preventief. Veel mensen zitten echt te springen om betere medicijnen, want de huidige preventieve migrainemedicijnen werken onvoldoende. Het zijn medicijnen die eigenlijk bestemd zijn voor andere aandoeningen, zoals epilepsie of hoge bloeddruk, waarvan toevallig ontdekt is dat ze ook tegen migraine kunnen helpen. CGRP-remmers zijn echt speciaal gericht op de ernstige hoofdpijnaanvallen die mensen met migraine en clusterhoofdpijn hebben.

Voor wie is het?

Deze behandeling is bestemd voor mensen die veel last van migraine hebben: minimaal twee keer per maand een aanval. Ook mensen met clusterhoofdpijn kunnen vermoedelijk baat hebben bij de antilichamen, omdat CGRP ook bij clusterhoofdpijn een rol speelt.

Hoe werkt het?

Het CGRP-eiwit is een bloedvatverwijder, die samen met andere eiwitten een neurogene ontsteking veroorzaakt bij migraine. Hierdoor ontstaat een prikkeling van de Trigeminus zenuw. Deze prikkeling wordt als pijn ervaren en migraine is een feit. Door CGRP te blokkeren met antistoffen tegen CGRP óf tegen de receptor (het aangrijpingspunt van CGRP) kan de neurogene ontsteking geremd worden. De Trigeminus zenuw wordt dan niet geprikkeld en er ontstaat geen hoofdpijn. Het blokkeren van CGRP kan op twee manieren:
1. door middel van antistoffen direct gericht tegen het CGRP eiwit óf
2. door middel van antistoffen tegen de CGRP receptor.

Wat is de status

Er zijn momenteel 4 soorten antistoffen, die bestudeerd worden bij aanvalsgewijze en chronische migraine en bij clusterhoofdpijn.
De antistoffen gericht tegen het eiwit CGRP zijn de middelen LY2951742, ALD-403 en LBR-101/TEV-48125. De antistoffen tegen het CGRP eiwit zijn nog in vroege onderzoeksfasen en worden pas in 2019 op de markt verwacht. Van het middel TEV-48125 was er al na 3 weken in de hoogste dosering een positief effect te merken in 50% reductie van hoofdpijndagen van 40% in de onderzoeksgroep en 27% in de placebo groep.
De antistof tegen de CGRP receptor is het middel AMG334. Dit is al in verder gevorderd stadium van onderzoek en de resultaten zijn veel belovend. In de onderzoeksgroep had 47 % van de groep 50% vermindering van hoofdpijndagen en in de placebogroep 30%. Beschikbaarheid wordt medio 2018 verwacht, via de neuroloog en wordt dan vergoed door de zorgverzekeraar.

Zijn er ook bijwerkingen?

Aantekeningen, die gemaakt moeten worden bij deze nieuwe middelen zijn: CGRP is een eiwit, die verwijding van bloedvaten geeft in geval van vaatproblemen van de hartspier of hersenen. Indien het CGRP eiwit niet meer optimaal werkzaam is door de antistoffen, bestaat er een kans dat vaatverwijding verminderd is in eerder genoemde gevallen. Het hart en de hersenen zijn dan vatbaar voor een infarct. Tevens kunnen er auto-antistoffen door het lichaam aangemaakt worden, die de antistoffen tegen CGRP inactiveren en onwerkzaam maken.
Deze bijwerkingen zullen later in de praktijk moeten blijken en wanneer het middel op de markt komt is duidelijk wat het officiële bijwerkingen profiel is.

Kan ik nog meedoen aan onderzoek?

Voor Clusterhoofdpijn via Emile Couturier, Boerhaave kliniek Amsterdam.

Waar vind ik meer informatie?

Op de volgende websites vind je meer informatie. Deze is wel vrij technisch. Het beste is om de naam/code van de medicatie in de balk van de zoekmachine in te typen.

www.novartis.com
www.tevapharm.com
http://www.thelancet.com
http://investor.alderbio.com/