Help ik ben ziek en kan niet werken wat moet ik nu?

Stel: je hebt chronische migraine of een andere hoofdpijnsoort, en je kunt lange tijd niet werken. Wat moet je dan doen? Wat zijn de spelregels? Je hoofd staat er letterlijk niet naar, maar het is toch verstandig om wat dingen te doen en op te schrijven.

Auteur: Dorothee van Dongen

Week 1

De eerste spelregel hangt af van wat er afgesproken is over uw ziekmelding. Dat kan via sms, WhatsApp, telefoon of e-mail met een collega, personeelszaken of de leidinggevende. Daarna zijn er tal van wettelijke spelregels. Om een kat-en-muisspel tussen u en uw werkgever te voorkomen geven we hier een samenvatting.
Allereerst beginnen bij het begin: u meldt zich ziek op de manier die is afgesproken. Let hierbij op, dat de werkgever u zal vragen hoe lang u denkt uw werk niet te kunnen doen. Hierbij hoeft u geen medische gegevens te verstrekken.

Week 2-6

Blijft de migraine/hoofdpijn langer hangen en voelt u zich na een week nog te ziek om te werken, dan zal de werkgever contact zoeken met de arbodienst. Deze zal samen met u kijken wat uw beperkingen zijn en hoe u en uw werkgever daarmee kunnen omgaan. Het doel is om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Mocht er na drie weken nog geen contact zijn geweest met de arbodienst, dan is het verstandig zelf even aan de bel te trekken. Vervolgens moet de arbodienst uiterlijk in de zesde week een probleemanalyse maken en vastleggen. Dit is een zeer belangrijk document waarin staat wat de oorzaak van de ziekte is, wat u wel of niet kunt doen aan werk, en wanneer u waarschijnlijk weer aan het werk kunt.
Deze probleemanalyse is het vertrekpunt van vervolgstappen die genomen moeten worden, daarom is het van belang dat u de volledige probleemanalyse opvraagt en niet alleen de samenvatting. Als u het er niet mee eens bent, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de arbodienst.

Het is altijd belangrijk om aan te geven als u het ergens niet mee eens bent, evenals om vanaf dag 1 bij te houden met wie u gesproken heeft, wat er gezegd is bij zowel de werkgever als de arbodienst en uw huisarts/specialist. Contact met wie? Wanneer? Afspraken?

Let er op dat u bij elke aanpassing een kopie krijgt
Vervolgens is het de beurt aan u en uw werkgever om een plan van aanpak te maken. Hierbij is het heel belangrijk dat u bedenkt wat u wilt en kunt, omdat jullie met dit plan aan de slag moeten en er dus verwacht wordt dat u zich er ook aan houdt. In dit plan kunnen onder andere aanpassingen op het werk worden afgesproken of activiteiten die u begeleiden naar (ander) passend werk, trainingen en therapieën die u verder kunnen helpen weer aan de slag te gaan.

In principe moet u hierna elke 6 weken een afspraak hebben met uw werkgever om te kijken hoe het gaat. Uiteraard kunt u ervaren dat het plan van aanpak niet haalbaar is. In dat geval kan dit plan aangepast worden.

Overige artikelen magazine Hoofdzaken