Ontmoet onze bestuursleden

In het bestuur zitten professionals die zich op vrijwillige basis inzetten voor Hoofdpijnnet.
Vaak omdat ze zelf bekend zijn met hoofdpijn.

Rob van Doorn

Rob stelt zich voor

“Als voorzitter van Hoofdpijnnet en het Migrainefonds prijs ik me gelukkig met een uitstekende werkorganisatie en vele enthousiaste vrijwilligers, die zich elke dag weer inzetten voor onze organisaties. Mijn rol bestaat uit het vertegenwoordigen van de vereniging bij externe organisaties en natuurlijk het voorzitten van bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen.

Hoofdpijnnet, de nieuwe naam van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, zet zich al bijna veertig jaar in voor mensen met chronische hoofdpijn.

De afgelopen jaren heb ik mogen bijdragen aan de oprichting van het Migrainefonds, dat zich ten doel heeft gesteld zoveel mogelijk mensen te informeren over migraine en geld in te zamelen voor noodzakelijk onderzoek. We werken er samen aan sterker te worden. Voor u als leden. Maar nog meer dan dat: om uiteindelijk chronische hoofdpijn de wereld uit te helpen.”

voorzitter@hoofdpijnnet.nl

Rob van DoornVoorzitter
Willem Sleddering

Willem stelt zich voor

Als penningmeester van Hoofdpijnnet ben ik verantwoordelijk voor alle financiële zaken, zoals het maken en bewaken van de begroting, het goedkeuren van de betalingen en bankzaken. Daarnaast houd ik me bezig met formeel juridische zaken als de statuten, privacybeleid en gedragscodes. Ik vertegenwoordig onze vereniging in Europees verband.

Van het Migrainefonds ben ik secretaris en naast het voorbereiden en verslagleggen van de vergaderingen verantwoordelijk voor de formele aspecten van het fonds. Zelf migrainepatiënt ben ik gemotiveerd om me voor Hoofdpijnnet in te zetten omdat wij iets kunnen betekenen voor al die mensen die last hebben van ernstige hoofdpijn.

Als gepensioneerde heb ik ook nog andere bestuursfuncties en houd me verder bezig met lezen, bridge, culturele uitstapjes en oppassen op mijn kleindochters.

penningmeester@hoofdpijnnet.nl

Willem SledderingPenningmeester
Peter Ytsma

Peter stelt zich voor

“Naast het gebruikelijke werk van een secretaris, onderhoud ik het contact van het bestuur met de werkgroepen en ben ik het aanspreekpunt in het bestuur voor “hoofdpijn en werk”. Namens het bestuur ben ik betrokken bij projecten zoals “Op Eigen Kracht aan het Werk” en “Mijn Re-integratieplan” en ben ik de vertegenwoordiger van de vereniging in het bestuur van Patiëntenfederatie Nederland.

Beroepsmatig heb ik mij, als arbeids- en organisatieadviseur, veel beziggehouden met onderzoek naar en advies over de grenzen van inzetbaarheid en belastbaarheid van mensen/medewerkers. Die kennis en ervaring komt mij goed van pas bij mijn activiteiten voor Hoofdpijnnet.

Omdat de overheid en diverse pensioenfondsen nu voor mijn inkomen zorgen, heb ik naast alles wat ik voor de vereniging doe, gelukkig tijd voor mijn kleinkinderen en voor mijn hobby’s zoals fotografie (oude foto’s digitaliseren).”

secretaris@hoofdpijnnet.nl

Peter YtsmaSecretaris
Esther Visser

Esther stelt zich voor

“Ik werk als bestuurslid, vrijwilligerscoördinator en ondersteuner bij de werkgroep Jongeren voor Hoofdpijnnet en het Migrainefonds. Ik hou me bijvoorbeeld bezig met het, samen met onze regio vrijwilligers, organiseren van bijeenkomsten in samenwerking met ervaringsdeskundigen en partners uit ons gigantische netwerk (van zorgverlener, school tot de ministeries).

Vanuit mijn bestuurlijke rol hou ik mij voornamelijk bezig met het netwerken. Het bij elkaar brengen van personen met goede initiatieven vind ik persoonlijk heel fijn om te kunnen doen.

Ook de werkgroep jongeren heeft een plek in mijn hart. De jeugd is de toekomst. Samen met een groep van enthousiaste jonge mensen trekken we ten strijde. Migraine de wereld uit. Taboe op de schop. Ernstige Hoofdpijn is geen hoofdpijntje…
De impact is zo enorm duidelijk. Help mee het Taboe te doorbreken. Maak het zichtbaar! Je staat niet alleen.

Naast mijn vrijwilligerswerk bij Hoofdpijnnet en het Migrainefonds, besteed ik graag tijd aan mijn gezin, ben ik actief bij een woongroep voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en probeer ik tussen de migraineaanvallen door ook nog te sporten.”

esther@hoofdpijnnet.nl

Esther VisserBestuurslid Vrijwilligers en projecten
Mia Willems

Mia stelt zich voor

“Als Bestuurslid Communicatie heb ik de externe communicatie in mijn portefeuille. Dat betekent dat ik actief betrokken ben bij het maken én uitvoeren van het communicatieplan van Hoofdpijnnet. Deze combinatie van plannen maken maar ook bijdragen aan de uitvoering vind ik prettig. Ik wil graag, samen met anderen, iets concreets realiseren waar de hoofdpijnpatiënt beter van wordt!

In mijn dagelijks leven ben ik zelfstandig project- en innovatiemanager in de zorg. Ik doe met name projecten die met e-health de zorg voor de patiënt en zijn omgeving verbeteren. Naast werken hou ik van gezellig samen met mijn gezin, familie en vrienden iets (actiefs) doen, zoals wandelen, fietsen of (uit) eten.

Ik zet me graag in voor Hoofdpijnnet. Ik heb al sinds mijn jeugd migraine en ben dus, tegen wil en dank, zeer ervaren en betrokken bij deze aandoening.”

mia@hoofdpijnnet.nl

Mia WillemsBestuurslid Communicatie
Ron Willems

Ron stelt zich voor

Mijn naam is Ron Willems en ik ben bestuurslid van (de NVVHP) Hoofdpijnnet. Tevens ben ik werkzaam als neuroloog in mijn ZBC PraktijkVoorNeurologie te Utrecht en wij zijn aangesloten als hoofdpijncentrum bij de Vereniging Nederlandse Hoofdpijn Centra. Als bestuurslid hou ik mij bezig met medische zaken aangaande de vereniging met o.a. nieuwe medische ontwikkelingen en de beoordeling ervan, medische vraagstukken beantwoorden met medische ondersteuning en voorlichting aan onze leden.

Mijn visie is om onze leden een nieuwe weg in te laten slaan van zelfmanagement, ontwikkelen van een gezonde lifestyle en uitdagingen te vinden voor de toekomst zonder hoofdpijn.

ron@hoofdpijnnet.nl

Ron WillemsBestuurslid Medische zaken
Richard Posthuma

Richard stelt zich voor

“Binnen het bestuur van Hoofdpijnnet richt ik me op het behartigen van belangen van Clusterhoofdpijn en andere minder bekende vormen van hoofdpijn. We streven ernaar de bekendheid en de kwaliteit van de zorg te vergroten. Dit doen we door het geven van voorlichtingen, vertegenwoordigen van de vereniging, verzorgen van publicaties en het organiseren van landelijke contactdagen voor patiënten, familie en vrienden. Dit doe ik samen met een enthousiast team van vrijwilligers die in verschillende regio’s actief zijn.

Ik heb zelf vanaf 2009 clusterhoofdpijn en veel research gedaan voor het inzetten van moderne technologieën, zoals smartphones om beter inzicht te krijgen in je persoonlijke hoofdpijnpatroon. Wat werkt wel en wat niet is toch voor iedereen verschillend.

Voor mijn werk reis ik regelmatig en in mijn vrije tijd ga ik graag een rondje golfen of zeilen.”

richard@hoofdpijnnet.nl

Richard PosthumaBestuurslid Algemene Zaken