adviespunt werk leidinggevende gesprek

Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet helpt leden die vastlopen in hun werk. De adviseurs bieden een luisterend oor en geven tips en adviezen om met plezier aan het werk te blijven. In deze rubriek bespreekt een van de adviseurs een veelvoorkomende vraag. Deze keer: ‘Wat moet ik mijn leidinggevende wel of juist niet vertellen over mijn ziekte?’

Uit: Hoofdzaken #2 , 2020
Auteur: Helma Sanders

Vraag: ‘Ik heb al jaren last van migraine maar sinds een half jaar zijn mijn migraineaanvallen heviger en frequenter geworden. Zowel privé als op mijn werk gaat dit me nu opbreken. Ik kan steeds minder werk verzetten, en merk dat ik vaker dingen vergeet of niet goed meekrijg en hierdoor fouten begin te maken. Ik vind het moeilijk om over mijn beperkingen te praten en heb steeds zelf naar oplossingen gezocht. Maar nu het zichtbaar wordt dat het me steeds meer moeite kost om mijn werkzaamheden goed te blijven doen overweeg ik om met mijn leidinggevende in gesprek te gaan. Ik wil me goed voorbereiden op het gesprek, maar weet niet wat ik nu wel of juist niet kan/moet vertellen.’

Veel problemen op de werkvloer ontstaan door de (gebrekkige) manier waarop we met elkaar communiceren. Bij het Adviespunt Werk komen regelmatig praktijkvoorbeelden voorbij. Een gesprek voeren met je leidinggevende over je migraine/ernstige hoofdpijn en de beperkingen die dit met zich meebrengt is moeilijk en wordt nogal eens uitgesteld; dit is jammer want op tijd aan de bel trekken en je problemen delen kan veel ellende voorkomen.

Uitstellen heeft onder meer te maken met het feit dat je niet weet hoe de ander gaat reageren. Want ook al raden wij je aan om open en eerlijk (dus kwetsbaar) te zijn over je klachten en beperkingen, het geeft je geen garantie dat de ander begripvol gaat reageren. Maar één ding is zeker, je problemen voor jezelf houden geeft je wel de garantie op misverstanden, onbegrip, verwijten en soms zelfs conflicten. Dit veroorzaakt dan weer teleurstellingen, eenzaamheid, stress, schuldgevoelens, onzekerheid, frustratie en angst voor/of verlies van werk. Redenen genoeg om er dus wél over te praten.

Voorbereiding gesprek

Een goede voorbereiding is essentieel. Het geeft rust, zelfvertrouwen en een grotere kans op slagen. Schrijf voor jezelf op wat er door je hoofd gaat inclusief de emoties die je hierbij voelt. Neem er even afstand van en ga dan na wat je kunt gebruiken in het gesprek. Je kunt het ook laten lezen door iemand die je vertrouwt of het gesprek oefenen in een rollenspel. De relatie die je met je leidinggevende hebt speelt een grote rol en kan bepalend zijn voor wat je wel of juist niet wilt vertellen. Ben je ervan bewust dat migraine/ ernstige hoofdpijn lang niet altijd zichtbaar is, het is een stille aandoening. Dus als je niet laat zien en niet aangeeft wat je nodig hebt, kunnen anderen er ook geen rekening mee houden.

Communiceren geeft duidelijkheid

Duidelijkheid geeft inzicht. Het zorgt ervoor dat de ander weet wat er met je aan de hand is. Er kan nu rekening met je worden gehouden en er zal ook meer begrip voor je zijn. Daarnaast geef jij de ander, je leidinggevende, de gelegenheid om mee te denken in passende mogelijkheden die het voor jou makkelijker maken om je werk goed en op een prettige manier te kunnen blijven doen. Niemand heeft baat bij uitval of langdurig ziekteverzuim.

Vertel zo duidelijk mogelijk wat de impact van migraine/ernstige hoofdpijn is op jouw werk/privé. Bijvoorbeeld: ‘Ik heb regelmatig migraineaanvallen en deze beginnen vaak in de nacht. Ik word dan wakker van de pijn en neem dan medicatie. Dat geeft meestal verlichting, maar ik slaap dan niet meer, of niet meer goed en dat heeft invloed op mijn concentratie. Ik krijg dan soms dingen niet goed mee en ik kan dingen sneller vergeten. Daardoor ben ik bang om fouten te maken en doe ik extra mijn best om dat te voorkomen. Maar die extra druk geeft me juist weer meer last van de klachten. Bovendien ben ik me hier van bewust en ga ik erover piekeren en dat helpt ook niet’.

Wat heb je nodig?

Je hebt nu duidelijk gemaakt hoe je klachten invloed hebben op je werk en waar je daardoor tegenaan loopt. Nu is het van belang om aan te geven hoe dat aan te pakken; wat heb je nodig? Hiermee zorg je voor balans want het is niet allemaal kommer en kwel. Je neemt ook verantwoordelijkheid voor de situatie door zelf met voorstellen te komen om erger te voorkomen. Je hebt je werk altijd goed kunnen doen en met een aantal aanpassingen kun je dat waarschijnlijk blijven doen. Bijvoorbeeld:‘Om mijn werk goed te kunnen blijven doen zou het mij erg helpen als ik, bij taken die mijn volle aandacht en concentratie vragen, in een rustige prikkelvrije omgeving zou kunnen werken.’ Bedenk dus vooraf aan het gesprek mogelijke aanpassingen die jou kunnen helpen om je werk goed te kunnen blijven doen. Meedenken en initiatief nemen worden meestal erg gewaardeerd. Je werkgever wil vooral duidelijkheid en weten waar hij aan toe is.

Als het even niet meer gaat

Wanneer je merkt dat het even niet gaat is het voor je leidinggevende en collega’s prettig als je dit direct aangeeft. Door meteen aan de bel te trekken kun je er ook voor zorgen dat je sneller je rust kunt nemen of een stapje terug kunt doen. Je collega’s weten wat ze van je mogen/kunnen verwachten. Dit maakt het ook makkelijker om taken te delegeren of een keer nee te kunnen zeggen. Regel ook als het even kan een vaste back-up. Leer je grenzen kennen en aan te geven: dit vraagt zelfinzicht en acceptatie en met een chronische aandoening is dit een doorlopend proces.

Op papier

Laat afspraken die tijdens het gesprek zijn gemaakt over bijvoorbeeld werkplek, werktijden en werkzaamheden op papier zetten zodat daar geen onduidelijkheden over gaan bestaan. Migraine en ernstige hoofdpijn zijn onvoorspelbaar en grillig en dit maakt dat gemaakte afspraken (vooral in het begin) misschien aangepast moeten worden. Zorg ervoor dat je directe collega’s goed op de hoogte zijn over de gemaakte afspraken. Ik heb in dit artikel de belangrijkste items beschreven die van toepassing zijn wanneer je op het werk over je migraine/ernstige hoofdpijnin gesprek wilt gaan. Mocht je door communicatieproblemen dreigen vast te lopen op je werk, neem dan contact met ons op door te e-mailen naar werk@hoofdpijnnet.nl

Heb je zelf een vraag voor Adviespunt Werk die je in deze rubriek behandeld wil zien? Stuur die naar werk@hoofdpijnnet.nl.