Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet helpt leden die vastlopen in hun werk. De adviseurs bieden een luisterend oor en geven tips en adviezen om met plezier aan het werk te blijven. In deze rubriek bespreekt een van de adviseurs een vraag. Deze keer het vervolg van de reactie op de vraag: ‘Wanneer ik mij door hoofdpijn moet ziekmelden op het werk, wat is dan de rol van de bedrijfsarts? Wat kan de bedrijfsarts voor mij betekenen?’

Uit: Hoofdzaken #4, 2020
Door: Mai Eijkmans

In het artikel ‘Wat is de rol van de bedrijfsarts?’ bespraken we wat er gebeurt als je werkgever je na meerdere ziekmeldingen vraagt naar de bedrijfsarts te gaan. Nu zoomen we op wat je van de bedrijfsarts kunt verwachten.

Wat mag je van de bedrijfsarts verwachten?

De bedrijfsarts kan een recept voor medicatie uitschrijven of een doorverwijzingg naar een specialist regelen. Echter, in de praktijk komt dit weinig voor. Over het algemeen blijft het advies van de bedrijfsarts beperkt tot opbouw van uren en is het vooral gericht aan de werkgever/leidinggevende. Het is daarom verstandig je goed voor te bereiden en ook te vragen om meer inhoudelijke adviezen, bijvoorbeeld een tijdelijk aangepast takenpakket of een doorverwijzing. Niet alle bedrijfsartsen hebben evenveel kennis van hoofdpijn, het is daarom soms ook goed om de bedrijfsarts te vragen contact op te nemen met jouw huisarts of neuroloog om beter geïnformeerd te worden over jouw medische situatie en over de behandeling. Voor het opvragen van informatie bij behandelaars en doorverwijzen naar zorgverleners, moet de bedrijfsarts zich wel houden aan de richtlijnen die daarvoor gelden, en tevens toestemming vragen aan de werknemer.

Afstemming tussen betrokkenen

Mensen met ernstige hoofdpijn bezoeken vaak meerdere zorgverleners, ook buiten de hoofdpijnpoli’s. Helaas is de zorg rondom hoofdpijnpatiënten daardoor vaak versnipperd. Slechts bij uitzondering vindt afstemming tussen betrokken zorgverleners plaats; het is dus aan jou als patiënt om er één geheel van te maken. Dat valt soms niet mee, want wat doe je als je tegenstrijdige adviezen krijgt? De neuroloog adviseert afkicken van aanvalsmedicatie (met gevolgen voor je inzetbaarheid), de psycholoog meent dat je het rustig aan moet doen, bij je leidinggevende bespeur je ongeduld, de bedrijfsarts wil dat je halve dagen werkt en jijzelf ziet door de bomen het bos niet meer. Wat is wijsheid? Al is het soms nog zo moeilijk, diep van binnen weet je vaak wel wat je zelf op dat moment echt nodig hebt. En als dat niet overeenstemt met wat de werkgever of bedrijfsarts wil, vraag de bedrijfsarts dan contact op te nemen met jouw neuroloog of psycholoog, dit is soms nodig om alle neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.

Advies bedrijfsarts verplicht opvolgen?

In geval van ziekteverzuim en re-integratie ben je in principe verplicht om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen. Dat geldt ook voor urenopbouw. Niemand kan vooraf zeggen of het gaat lukken, dat kan alleen in de praktijk duidelijk worden. Je wil natuurlijk het liefst op één lijn met d bedrijfsarts zitten. Als blijkt dat je het nog niet aankunt, meld je dat en zal het opbouwplan opnieuw besproken moeten worden. Ook voor de werkgever geldt dat hij adviezen van de bedrijfsarts moet opvolgen, bijvoorbeeld over het contact met de werknemer tijdens de re integratie. De werkgever moet immers meewerken aan het herstel

De adviezen van de bedrijfsarts kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor zowel jou als de werkgever. Heb je twijfels over de juistheid van het advies? Bijvoorbeeld omdat informatie van behandelaars ten onrechte niet is meegenomen? Je kunt de bedrijfsarts vragen om een nadere toelichting of onderbouwing van het advies. Of je kunt een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Er bestaat ook de mogelijkheid om op kosten van de werkgever een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.

Het kan ook zijn dat je het wel eens bent met het advies van de bedrijfsarts, maar dat de leidinggevende de adviezen niet opvolgt. Die wil bijvoorbeeld dat je je uren sneller opbouwt dan je aankunt, of hij biedt werk aan dat volgens jou echt niet passend is, of hij doet gewoon te weinig om jou weer aan het werk te helpen. Uiteraard ga je daarover eerst in gesprek met je leidinggevende. Mocht dat niets opleveren, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Conflicten

Ziekteverzuim en re-integratie leiden niet zelden tot arbeidsconflicten. De rol van de bedrijfsarts speelt daarbij een belangrijke rol. Het is goed om te benadrukken dat de informatie in dit artikel van algemene aard is en niet zonder meer op de eigen situatie kan worden toegepast. Wie vragen heeft over zijn of haar specifieke situatie kan het beste deskundige hulp inroepen voordat er verstrekkende afspraken worden gemaakt met de werkgever.

Heb je hier nog vragen over of wil je een gesprek met je leidinggevende of bedrijfsarts voorbespreken? Neem dan contact op met Adviespunt Werk via: werk@hoofdpijnnet.nl