cgrp remmer stand van zaken

Sinds november 2018 hebben drie leveranciers van de CGRP-remmer goedkeuring op Europees niveau. Dat betekent dat hun medicijnen ook in Nederland beschikbaar komen. Ze worden echter (nog) niet vergoed. Of dat gaat gebeuren en voor wie, wordt getoetst door het Zorginstituut. Hoofdpijnnet pleit voor een snelle procedure en vergoeding van deze medicijnen. Op 26 september gaan we hierover met het Zorginstituut in gesprek.

Om medicijnen opgenomen te krijgen in het basispakket, moet een farmaceut daarvoor een dossier indienen bij Zorginstituut Nederland, die op haar beurt de minister daarover advies uitbrengt. Op 27 juni heeft het Zorginstituut (ZiN) verslag uitgebracht aan Minister Bruins over de inhoudelijke toetsing van een van CGRP-remmers. De boodschap was tweeledig: enerzijds gaf het ZiN aan niet de meerwaarde te zien t.o.v. een ander migrainemiddel Topiramaat. Anderzijds nodigde het ZiN de beroepsgroep uit om samen met andere partijen tot een voorstel te komen voor welke subgroep de CGRP-remmer wél beschikbaar zou moeten zijn.

Hoofdpijnnet aan tafel bij Zorginstituut
Hoofdpijnnet heeft op 22 juli de minister geschreven met het verzoek haast te maken met de procedure én aangegeven betrokken te willen zijn bij deze discussie. Op donderdag 26 september was onze voorzitter Karin van Haperen samen met één van onze leden en samen met de NHV (neurologen) en VNHC (hoofdpijncentra) hierover in gesprek met het ZiN. Een belangrijke stap voorwaarts en Hoofdpijnnet kreeg volop de gelegenheid om vanuit het perspectief van de patiënt het belang van het nieuwe medicijn te benadrukken. De verwachting is dat het ZiN hierna een plan zal voorleggen aan de farmaceutische bedrijven op welke wijze en onder welke voorwaarden zij een dossier kunnen indienen.

In afwachting van deze procedure zijn de drie leveranciers eigen programma’s gestart. Zij verstrekken de medicatie gratis aan hoofdpijnneurologen, die het dan onder strikte voorwaarden patiënten kunnen toedienen.

Lees ook:

‘Persbericht 12-09-2019:  Hoofdpijnnet maakt zich sterk voor nieuwe migraineremmer’

‘Hoofdpijnnet start Meldpunt voor ervaringen met CGRP-remmer’

‘Nieuwe migraineremmer in proceduremolen’

‘Zorginstituut erkent meerwaarde erenumab’

‘Hoofdpijnnet verstuurt brief over CGRP-remmer naar minister Bruins’

‘Eerste gebruikerservaringen CGRP zijn hoopvol’