ernstige hoofdpijn en arbeidsrecht

 Juridische hulp kan uitkomst bieden

Ernstige hoofdpijn en een baan zijn geen fijne combinatie. Zeker niet als de werkgever moeilijk gaat doen en je liever kwijt dan rijk is. Wat doe je als ontslag dreigt? Mr. Diana Wouden staat in haar juridische praktijk hoofdpijnpatiënten bij die in een arbeidsrechtelijk gevecht met hun werkgever zijn verwikkeld.

Auteur: Caspar van Loo
Verschenen in Hoofdzaken #2, juni 2017

Diana Wouden is arbeidsjurist én heeft migraine. Zij weet als geen ander wat de ziekte en de klachten betekenen voor het dagelijks leven, en dus ook voor het werk. Zij merkt dat cliënten die bij haar aankloppen voor een juridische kwestie op het werk, waar hoofdpijn een rol in speelt, dat prettig vinden. ‘Ik kan mij goed inleven.’

Zo riep de 40-jarige Bianca de hulp van Diana in toen Bianca’s werkgever haar op grond van een negatieve personeelsbeoordeling een ontslagvoorstel deed. Omdat Bianca in een jaar tijd langer dan zes maanden ziek was geweest als gevolg van migraine en andere gezondheidsklachten had zij volgens haar rechtspositieregeling nooit een negatieve beoordeling mogen krijgen. In zo’n geval is een positieve beoordeling (‘goed’) standaard. ‘Nadat we met succes bezwaar hadden gemaakt, was er geen grondslag meer om Bianca te ontslaan. Geruime tijd later is zij alsnog vertrokken, in onderling overleg, zonder verwijtbaar ontslag, en met goede financiële voorwaarden’, aldus Diana.

Vakantiedagen

Een recente zaak is die van Elly (45) die migraine en andere medische klachten heeft. Om die reden was zij langdurig ziek. Haar situatie was zo ernstig dat re-integratie niet goed mogelijk was. De bedrijfsarts erkende de klachten van Elly. Na twee jaar ziekte startte haar werkgever een ontslagprocedure wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Elly kreeg te horen dat er geen tegoed aan vakantiedagen (meer) was dat zij kon verzilveren. ‘Dat kan in dit geval niet’, stelt Diana. ‘Wanneer je in de ziekteperiode niet in staat bent om te re-integreren, komen je vakantiedagen niet te vervallen. Onze juridische interventie betekende dat Elly uiteindelijk recht had op een vergoeding voor deze verlofdagen. Voor haar was dat een bedrag van twee maanden salaris.’

Onwetendheid

Diana maakt in bepaalde ontslagzaken mee dat werkgevers onwetende medewerkers – ziek of niet – op het verkeerde been proberen te zetten. Dat ziet zij terug in voorgestelde vaststellingsovereenkomsten (vso’en) waarin de transitievergoeding is weggelaten. Die vergoeding is verschuldigd aan de betrokken werknemer wanneer die ten minste twee jaar in dienst is, en is bedoeld voor omscholing, outplacement of voor het starten van een eigen bedrijf. ‘Zo’n vso wordt in de regel in onderling overleg op papier gezet om het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werkgever hoeft zich dan niet aan alle regels van de ontslagprocedure te houden en is niet verplicht om de transitievergoeding uit te keren. Een beëindiging met wederzijds goedvinden kan alleen met instemming van de werknemer. Als in de vso geen vergoeding is opgenomen, hoef je daar niet mee akkoord te gaan. Je kunt erop staan om alsnog een transitiebedrag te ontvangen. Dat laatste weet niet iedereen.’

Tot slot nog een tip van Diana: ‘Het is niet verstandig om akkoord te gaan met een beëindigingsvoorstel van de werkgever als de periode van twee jaar ziekte nog niet is verstreken. Je hebt dan nog recht op re-integratie en doorbetaling van loon. Wie toch instemt met ontslag, loopt het risico van verwijtbare werkloosheid en verlies van uitkering.’

De naam en leeftijd van Bianca en Elly in dit artikel zijn gefingeerd om de waargebeurde cases te anonimiseren.

DRW Juridische Diensten

Diana Wouden heeft een eigen juridisch adviesbureau, DRW Juridische Diensten. Zij onderhoudt contact met het Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet. De coaches van het Adviespunt kunnen leden van de vereniging die vastlopen in juridische verwikkelingen met hun werkgever doorverwijzen naar de praktijk van Diana. Zie ook de Richtlijn Migraine en Werk waarin tips en adviezen staan voor de meest voorkomende problemen in werksituaties.