migraineremmer meldpunt cgrp
Recent is er een nieuw geneesmiddel voor migraine beschikbaar gekomen. De overheid gaat nu bepalen of het al dan niet vergoed wordt. 

In december heeft de Wetenschappelijke Adviesraad Commissie Geneesmiddelen (WAR CG) van het Zorginstituut haar standpunt ingenomen over het dossier Erenumab van Novartis. Aansluitend heeft het instituut Hoofdpijnnet om een officiële reactie gevraagd. Deze reactie is begin januari verstuurd, met enkele ervaringsverhalen van patiënten. In maart vergadert de WAR CG opnieuw hierover en zal onze reactie en ook die van de NHV meegenomen worden. 

Op onze website en social media zullen wij berichten over de uitkomst ervan en het vervolg daarop.

Hoofdpijnnet heeft in haar reactie aangegeven van mening te zijn dat de CGRP medicatie snel voor patiënten beschikbaar moet komen. Wij gaan voor volledige vergoeding van het medicijn, met in achtneming van een stappenplan, dus wanneer andere behandelingen geen soelaas bieden.  

Om onze argumenten kracht bij te zetten dat het voor veel patiënten én hun gezin een laatste redmiddel is, hebben wij een Meldpunt CGRP / Aimovig opgezet. 

Meldpunt CGRP /Aimovig
Sinds november 2018 kunnen neurologen in Nederland het nieuwe antimigrainemedicijn Erenumab, de CGRP-remmer van het merk Novartis, onder specifieke voorwaarden uitschrijven aan patiënten. Hoofdpijnnet verzamelt ervaringen van patiënten die het middel voorgeschreven hebben gekregen. Gebruik jij dit middel? Vul dan het vragenformulier in en help mee om dit middel vergoed te krijgen.

Het middel wordt nog niet vergoed door zorgverzekeraars. In afwachting hiervan heeft Novartis daarom een zogenaamd ‘medical need program’ opgestart. Een bepaalde groep patiënten kan hiervan gebruik maken, onder strikte voorwaarden. Ze moeten aan leeftijdscriteria voldoen en gedocumenteerde langdurige migraine hebben. Ze moeten voldoende aanvallen hebben, meerdere preventieve behandelingen gebruikt hebben én mogen geen medicatie-overgebruik hebben.

Hoofdpijnnet zal zich komende maanden inzetten om het medicijn vergoed te krijgen, tegen een reële prijs. Wat hierbij helpt, is al wij zoveel mogelijk ervaringen kunnen aandragen van patiënten die aan dit medical need program meedoen. Dat mogen natuurlijk zowel positieve als negatieve ervaringen zijn.

Doe je mee met het medical need program van Novartis of van een ander bedrijf? Vul dan onderstaand formulier in. Geef ook aan of je op de hoogte gehouden wilt worden van de ontwikkelingen.

HARTELIJK DANK VOOR JE MEDEWERKING!

Meldpunt CGRP