Hoofdpijn & studie

Ervaar je tijdens je studie problemen door je hoofdpijnklachten, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Er is veel mogelijk, van aangepaste lesrooster tot aan meer tijd voor examens, maar het is belangrijk dat je hier zelf een actieve rol bij inneemt. Hoe pak je dit het beste aan? Wie kan je erbij helpen en welke rechten heb je? De website Studietool kan een handige leidraad bij zijn.

Wat zijn je rechten?

Onderwijsinstellingen hebben de plicht doeltreffende aanpassingen te doen als dat nodig is. Dit betekent dat je als student met een beperking recht hebt op ondersteuning, begeleiding en aanpassingen als bijvoorbeeld meer tijd bij examens. Loop je studievertraging op door je aandoening, dan kun je in bepaalde gevallen aanspraak maken op financiële hulp. Hier lees je alles over je rechten als student.

Weet wat je hebt

De gevolgen voor je studie hangen af van je klachten. Of je dagelijks ernstige hoofdpijn hebt of in aanvallen, maakt veel uit. Breng dus in kaart hoe vaak je last hebt van hoofdpijn en welke gevolgen dit voor je studie kan hebben. Voor je een studie kiest, is het ook nuttig om te bekijken welke oplossingen de onderwijsinstelling te bieden heeft. Maak bijvoorbeeld een afsprak met een decaan of studiebegeleider van de opleiding, bezoek open dagen of meld je aan voor proefstuderen.

Vertel anderen wat je hebt

Het advies om over je beperking en de mogelijke gevolgen daarvan te praten met je mentor of decaan ligt voor de hand. Maar ook is het goed om je medestudenten en andere docenten te informeren, ook als je het (meestal) zonder hulp redt. Maak duidelijk wat je hoofdpijn voor je studie betekent en denk zelf ook na over oplossingen. Zo krijg je meer begrip van anderen. Zij weten dan waarom je niet altijd overal bij kunt zijn: waarom je weleens een college of tentamen mist. En ook waarom je er niet altijd bij bent als er iets te vieren valt. Als anderen op de hoogte zijn, bieden ze makkelijker hulp aan. De docent zal bijvoorbeeld meer energie steken in het regelen van een herkansing.

Neem een actieve rol in en ga er niet zomaar vanuit dat anderen wel zullen begrijpen waarom je er niet bent en wat je nodig hebt. Meld je altijd netjes af bij je medestudenten, docent of studieadviseur als je door klachten thuis moet blijven. Maak afspraken met medestudenten of je bijvoorbeeld hun aantekeningen mag overnemen en leg ook uit waarom.

Tools en hulpmiddelen

  • Studietool.nl
    Op deze uitgebreide website, waar Hoofdpijnnet ook aan heeft bijgedragen, staan veel tips over studeren met hoofdpijn. Ook vind je er meer informatie met een bredere context, bijvoorbeeld over fit blijven en omgaan met stress en vermoeidheid.
migraine ervaringsverhaal willemein

Willemein woont met haar vader en moeder op Urk en wil volgend jaar gaan studeren in Groningen en daar dan ook op kamers gaan. Willemein heeft net examen gedaan voor het VWO. Ondanks dat zij zich vanaf het begin van de middelbare school vaak ziek moest melden, lukte het haar ieder jaar over te gaan. […]

clusterhoofdpijn ervaringsverhaal actie sterre

Sterre Zwarscholten werd op 17-jarige leeftijd ineens wakker van de hoofdpijn. Helse pijn. Het was, zo bleek later, haar eerste ervaring met clusterhoofdpijn. ‘Als je wilt dat er een oplossing komt, moet je er zelf iets voor doen’, zegt Sterre uit Hoogeveen nu. Zij is om die reden begonnen met geld in te zamelen voor […]