De behandeling die mijn arts nu voorschrijft heeft waarschijnlijk invloed op mijn werkvermogen. Maar ik wil mij niet (weer) ziek moeten melden. Wat nu?

Het kan voorkomen dat je arts of neuroloog je nieuwe medicatie voorschrijft waardoor je vervelende bijwerkingen ervaart. Of misschien heeft je arts je aangeraden af te kicken van alle hoofdpijnmedicatie of pijnstillers. Dit kan ervoor zorgen dat je (tijdelijk) niet of niet goed kunt werken. Wat nu?

Het is begrijpelijk dat je hier tegenop ziet, zeker als je je al vaker hebt moeten ziekmelden. Maar houd het lange termijndoel voor ogen: als je nu even doorzet, hoef je je daarna wellicht minder vaak ziek te melden. Misschien adviseert de arts/neuroloog (andere) preventieve medicijnen. Misschien krijg je last van bijwerkingen die invloed hebben op je werkvermogen. Je kan je bijvoorbeeld minder goed concentreren, of je mag (tijdelijk) niet autorijden. Vraag hiernaar bij je jouw arts/neuroloog of apotheker en vraag eventueel of er alternatieven zijn. Deze bijwerkingen merk je meestal vooral in de eerste weken, daarna worden ze vaak geleidelijk minder.

Als de bijwerkingen fors zijn, is het raadzaam dit te bespreken met je leidinggevende en/of de bedrijfsarts, zodat je zo nodig tijdelijk aanpassingen kunt regelen op het werk. Bijvoorbeeld een andere dagindeling of taken. Pas na drie maanden kan het effect van de medicijnen goed worden beoordeeld. Daarom is het vaak verstandig om ‘vol te houden’. Na die periode kun je samen met de neuroloog beslissen of het effect voldoende is en of dat opweegt tegen de bijwerkingen.

Medicatie-afhankelijke hoofdpijn (MOH)

Het kan ook zijn dat je medicijnafhankelijke hoofdpijn hebt ontwikkeld, omdat je te veel medicatie hebt genomen. De enige remedie is dan om tijdelijk helemaal te stoppen met pijn-/aanvalsmedicatie. Je kunt te maken krijgen met ontwenningsverschijnselen en dit kan tijdelijk invloed hebben op je werkvermogen. Twee tot tien dagen na het stoppen met medicijnen kun je last krijgen van een toename van de hoofdpijn, depressieve gevoelens, lusteloosheid, misselijkheid en slaapstoornissen. Je kunt dan alle steun gebruiken. Maak dus met je leidinggevende en eventueel de bedrijfsarts een plan van aanpak voor die periode. Lees ook de vraag ‘Om het werk vol te houden slik ik te veel medicatie. Wat nu?’.

Monique kickte af van pijnstillers

‘Overleg met je leidinggevende hoe om te gaan met je werk tijdens de afkickperiode’

‘Vraag bij de arts naar een contactpersoon die vragen kan beantwoorden tijdens het afkicken. Als je een baan hebt, overleg dan met je leidinggevende hoe om te gaan met je werk tijdens de afkickperiode.’

Meer lezen

Wie kan mij helpen?

  • De neuroloog en/of hoofdpijnverpleegkundige kunnen je uitleggen wat de gevolgen kunnen zijn van een medicatieverandering of behandeling.
  • Met je leidinggevende en collega’s kun je zoeken naar tijdelijke oplossingen.
  • De bedrijfsarts kan je hierin mogelijk ook adviseren.
  • Hoofdpijnnet biedt aan haar leden de dienst Adviespunt Werk. De coaches van Adviespunt Werk bieden een luisterend oor en advies.

Aan de slag

Deze drie vragen van 3goedevragen.nl helpen je op weg in het gesprek met de neuroloog of hoofdpijnverpleegkundige.

Ook gebruik maken van het Adviespunt Werk?

Word lid van Hoofdpijnnet

 

De antwoorden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en verwijzingen zijn gekozen op basis van de inhoudelijk toegevoegde waarde. Bekijk hier onze disclaimer.