Ik vind de combinatie van hoofdpijn en werk zwaar. Zijn er financiële regelingen om minder te gaan werken?

Minder uren werken vanwege je hoofdpijn kan een oplossing zijn, maar is dit niet altijd. Kijk dus eerst naar andere oplossingen! Lees ook de vraag ‘Ik vind de combinatie van hoofdpijn en werk zwaar. Is minder werken een oplossing?’

Ga je minder werken vanwege je gezondheid, dan heeft dat financiële gevolgen. Kies je toch voor urenvermindering, dan zijn er een aantal regelingen waar je mogelijk gebruik van kunt maken. Je hebt op geen van deze regelingen automatisch recht, dus onderzoek de mogelijkheden goed voordat je beslissingen neemt, en raadpleeg deskundigen.

  • Gedeeltelijke transitievergoeding
    Mogelijk heb je recht op een gedeeltelijke transitievergoeding: een financiële compensatie die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag. Hier zitten wel juridische haken en ogen aan. Als je op eigen initiatief minder uren gaat werken, heb je geen recht op deze transitievergoeding. Alleen als het dienstverband (voor genoemde uren) wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, is een transitievergoeding misschien mogelijk. Ook is voor een beroep op urenvermindering om medische redenen een medische indicatie nodig, bij voorkeur van de bedrijfsarts. Raadpleeg altijd een deskundige!
  • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
    Voor mensen die door ziekte niet volledig kunnen functioneren bestaat een financiële regeling, de WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Het is niet zo dat je met hoofdpijn per definitie recht hebt op een WIA-uitkering, maar het is ook niet onmogelijk. De WIA is pas aan de orde als je twee jaar ziek bent.
  • Andere uitkeringen
    Kom je niet in aanmerking voor de WIA en kun je niet voldoende werken om in je onderhoud te voorzien? Dan kun je bij je gemeente informeren of je recht hebt op een bijstandsuitkering. Je komt hiervoor pas in aanmerking als het gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Voor de bijstand geldt ook een vermogenstoets.

Luc heeft clusterhoofdpijn

‘Beste invulling om te kunnen blijven werken’

‘Ik werkte fulltime bij de politie, maar had vrijwel dagelijks clusterhoofdpijnaanvallen. Het was een hele zoektocht naar de juiste balans tussen inspanning en ontspanning, maar het is gelukt. Ik werk nu 22 uur per week (60%), waarbij ik steeds één of twee dagen werk en dan telkens twee tot drie dagen vrij ben om voldoende rust krijgen. Omdat de aanvallen bijna altijd ‘s nachts komen, kan ik beter twee achtereenvolgende dagen werken dan deze te verdelen in bijvoorbeeld vier halve dagen, want zo kan ik het gebruik van medicatie beperken. Deze verdeling van werk- en rustdagen is op dit moment de meest ideale invulling om te kunnen blijven werken.’

Meer lezen

Wie kan mij helpen?

Aan de slag

Bij Avéro Achmea kun je met deze calculator snel de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid berekenen.

Ook gebruik maken van het Adviespunt Werk?

Word lid van Hoofdpijnnet

De antwoorden zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en verwijzingen zijn gekozen op basis van de inhoudelijk toegevoegde waarde. Bekijk hier onze disclaimer.