Het laatste nieuws over migraine en andere soorten hoofdpijn

Hoofdpijnnet houdt je op deze site op de hoogte van het laatste nieuws rondom migraine en andere soorten hoofdpijn. We praten je bij over recente ontwikkelingen op het gebied van nieuwe medicijnen en behandelingen. We tippen interessante kranten- of tijdschriftenartikelen en tv- of radioprogramma’s waarin hoofdpijn centraal staat zodat je niets hoeft te missen. En we delen handige apps en tools die je kunnen helpen om te gaan met ernstige hoofdpijn.


Magazine Hoofdzaken

Verdiepende artikelen, reportages en interviews vind je in ons ledenmagazine Hoofdzaken. Voor slechts 25 euro per jaar ben je al lid van onze vereniging en ontvang je het magazine 4x per jaar.

Lees meer over Hoofdzaken


migraine hoofdpijn in de media

Hoofdpijnnet streeft naar meer bekendheid en erkenning voor mensen met ernstige hoofdpijnklachten. De afgelopen tijd besteedden verschillende media aandacht aan migraine en andere hoofdpijn. 10 december 2019: Occipitale neuromodulatie bij clusterhoofdpijn waarbij behandeling met medicatie niet voldoende werkt, is per 1 januari 2020 opgenomen in het basispakket. Dat meldt het Zorginstituut Nederland. Lees het volledige […]

occipitale neuromodulatie clusterhoofdpijn

Occipitale neurostimulatie (ONS) bij medicamenteus onbehandelbare chronische clusterhoofdpijn wordt sinds 1 januari 2020 vergoed uit het basispakket. Het Zorginstituut Nederland heeft geconcludeerd dat ONS bij dit type clusterpatiënten een effectieve en veilige behandeling is. Occipitale neurostimulatie is een behandeling waarbij in het achterhoofd een elektrode wordt geplaatst. Deze is verbonden met een eveneens geïmplanteerde pulsgenerator. […]

psychosociale hulp chronisch zieken

Veel mensen met een ziekte of beperking krijgen ook last van somberheid, spanningen en depressieve gevoelens. Hulp daarbij is niet vanzelfsprekend. De Patiëntenfederatie Nederland heeft daarom een digitaal informatiepunt voor psychosociale hulp voor patiënten, naasten en hulpverleners. Ook mensen met ernstige hoofdpijnklachten kunnen baat hebben bij psychosociale hulp. Dit kan helpen om beter met hoofdpijn […]

cgrp remmer stand van zaken

Sinds november 2018 hebben drie leveranciers van de CGRP-remmer goedkeuring op Europees niveau. Dat betekent dat hun medicijnen ook in Nederland beschikbaar zijn. Ze worden echter (nog) niet vergoed. Of dat gaat gebeuren en voor wie, wordt getoetst door Zorginstituut Nederland. Hoofdpijnnet pleit voor een snelle procedure en vergoeding van deze medicijnen.  Om medicijnen opgenomen […]

Op 12 september, de Dag van de Migraine, vraagt Hoofdpijnnet aandacht voor het belang van goede medicatie voor de hersenziekte die nog altijd ruim 2 miljoen mensen in Nederland treft. Hoofdpijnnet zet zich de komende maanden in voor vergoeding van de nieuwe migraineremmers. Het nieuwe migrainemedicijn, de ‘CGRP-remmer’, is verkrijgbaar in Nederland maar wordt nog […]