In Nederland hebben jaarlijks 2,5 miljoen volwassenen migraine. Dat is een stuk meer dan in alle andere Europese landen. Migraine staat dan ook in onze top drie van gezondheidsklachten. En kost Nederland elk jaar €1.700.000.000 aan verzuim. Elke dag krijgen 70.000 mensen een aanval. En dan te bedenken dat artsen tot 1990 nauwelijks aandacht besteedden aan migraine. Hoogste tijd om de aanval in te zetten op migraine. Daarom zamelt het Migrainefonds geld in voor onderzoek dat bijdraagt om migraine de wereld uit te helpen. En voor projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.


Onderzoek naar migraine bij vrouwen

Migraine terroriseert één op de zeven vrouwen. Daar moeten we iets tegen doen! In het Leids Universitair Medisch Centrum doen de neurologen Prof. Dr. M.D. Ferrari en Dr. G.M. Terwindt en geneticus Prof. Dr. A. van den Maagdenberg samen met farmacologe Dr. A. Maassen – van den Brink van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam al jaren onderzoek naar de oorzaken en behandeling van migraine. Als onderdeel hiervan willen zij nu, samen met vrouwenarts Prof. Dr. J.S.E. Laven van het Erasmus Medisch Centrum, onderzoek gaan doen naar de hormonale mechanismen die bij vrouwen kunnen leiden tot het optreden en verdwijnen van migraine.


Meer kennis en begrip op de werkvloer

Migraine heeft een fikse impact op je carrière. Mensen met migraine verzuimen naar schatting elk jaar drie tot zeven dagen méér dan andere werknemers. Als ze wel op het werk blijven, zijn ze minder productief en dan gaat het jaarlijks om zes tot tien dagen.

En dan is er nog het taboe. 11% van de migrainepatiënten praat er op het werk nooit over en 48% alleen soms. Met andere woorden: bijna 60% vertelt het niet of niet altijd! Hoogste tijd dus, dat migraine ook op de werkvloer serieus genomen wordt.

  • Betere ondersteuning

Het Migrainefonds wil als pilot een samenwerking aangaan met een aantal grote werkgevers om migrainepatiënten in hun organisatie beter te ondersteunen. Meer kennis leidt tot meer begrip en betere ondersteuning vanuit de werkgever. En, tot meer werkplezier en minder verzuim bij de werknemer. Het programma zal onder andere bestaan uit het geven van informatie op maat. Door actiever naar elkaar te luisteren en wederzijds begrip te creëren, worden er oplossingen geboden. Optimaal resultaat, met een beperkte inspanning. Hoe meer kennis en begrip er bij werkgevers is, en hoe beter werknemers met hun migraine kunnen omgaan, des te beter werkt het voor iedereen.

  • E-coaching

Behalve werkgevers wil het Migrainefonds ook werknemers ondersteunen. In de praktijk gaan werknemers met migraine pas laat in het proces op zoek naar hulp of advies. Te laat. Waardoor kortdurend verzuim overgaat in langdurig verzuim. Daarom wil het Migrainefonds onderzoeken of e-coaching een oplossing kan bieden. Dat is een relatief nieuwe en laagdrempelige methode om werknemers te begeleiden. Met als voordeel dat je niet gebonden bent aan plaats en tijd. Loop je vast in je werk door migraine, dan kun je op ieder moment van de dag via e-mail contact zoeken met een persoonlijke coach.