Bestuur en medewerkers Hoofdpijnnet

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers met ieder een eigen specifieke deskundigheid. De meesten zijn bekend met chronische hoofdpijn. Een bestuurslid wordt aangesteld voor een periode van vier jaar en kan zich eenmalig herkiesbaar stellen.Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Het bestuur komt ongeveer tien maal per jaar bijeen en bespreekt de voortgang van de vereniging op basis van het strategisch plan. De voorzitter van het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de bureaumedewerkers. Het bureau wordt gerund door twee parttime medewerkers. Zij worden betaald overeenkomstig de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Bestuur

Karin van Haperen (voorzitter)
‘Als voorzitter van Hoofdpijnnet en het Migrainefonds prijs ik me gelukkig met een uitstekende werkorganisatie en vele enthousiaste vrijwilligers, die zich elke dag weer inzetten voor onze organisaties.’

Willem Sleddering (interim-penningmeester)
‘Van het Migrainefonds ben ik secretaris en interim-penningmeester en naast het voorbereiden en verslagleggen van de vergaderingen verantwoordelijk voor de formele aspecten van het fonds. Zelf migrainepatiënt ben ik gemotiveerd om me voor Hoofdpijnnet in te zetten omdat wij iets kunnen betekenen voor al die mensen die last hebben van ernstige hoofdpijn.’

Peter Ytsma (secretaris)
‘Beroepsmatig heb ik mij, als arbeids- en organisatieadviseur, veel beziggehouden met onderzoek naar en advies over de grenzen van inzetbaarheid en belastbaarheid van mensen/medewerkers. Die kennis en ervaring komt mij goed van pas bij mijn activiteiten voor Hoofdpijnnet.’

Mia Willems (bestuurslid Communicatie)
‘Ik heb de externe communicatie in mijn portefeuille. Ik zet me graag in voor Hoofdpijnnet. Ik heb al sinds mijn jeugd migraine en ben dus, tegen wil en dank, zeer ervaren en betrokken bij deze aandoening.’

Ron Willems (bestuurslid Medische Zaken en neuroloog bij ZBC PraktijkvoorNeurologie)
‘Als bestuurslid hou ik mij bezig met medische zaken aangaande de vereniging met o.a. nieuwe medische ontwikkelingen en de beoordeling ervan, medische vraagstukken beantwoorden met medische ondersteuning en voorlichting aan onze leden.’

Richard Posthuma (bestuurslid Algemene Zaken)
‘Binnen het bestuur van Hoofdpijnnet richt ik me op het behartigen van belangen van Clusterhoofdpijn en andere minder bekende vormen van hoofdpijn. Ik heb zelf vanaf 2009 clusterhoofdpijn en veel research gedaan voor het inzetten van moderne technologieën, zoals smartphones om beter inzicht te krijgen in je persoonlijke hoofdpijnpatroon.’


Medewerkers

Nelleke Cools (coördinator communicatie en PR)
‘Eén van mijn drijfveren is dat ik iedereen een volwaardige plek gun in onze samenleving. Daarom werk ik ook met veel plezier bij Hoofdpijnnet. Ik zie het vooral als uitdaging om onderlinge ontmoetingen te stimuleren en te werken aan een sterke en gezonde vereniging.’

Mieke Verschoor (Officemanager)
‘Belangrijk is en blijft dat mensen met ernstige hoofdpijn en migraine bij ons terecht kunnen, dat we onze leden met raad en daad terzijde staan en dat er onderzoek naar migraine wordt gedaan om betere behandeling mogelijk te maken. ‘