Over het Migrainefonds

Het Migrainefonds is eind 2015 door Hoofdpijnnet opgericht. Het fonds stimuleert wetenschappelijk onderzoek en financiert projecten die de vereniging uitvoert. Op bestuurlijk niveau werken we nauw samen.

migrainefonds over ons


Missie

Migraine is niet alleen een lichamelijke belemmering, ook de impact op sociaal vlak is enorm. Het Migrainefonds richt zich op geldinzameling  voor baanbrekend onderzoek en voor projecten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor migrainepatiënten.

Lees meer over onze missie


Organisatie

Het bestuur van het Migrainefonds bestaat uit vrijwilligers. De Raad van Advies adviseert het Migrainefonds over wetenschappelijke onderwerpen.

Lees meer over de organisatie van het Migrainefonds


Jaarverslagen

Wil je teruglezen wat het Migrainefonds afgelopen jaren bereikt heeft?

Bekijk onze jaarverslagen