Organisatie Migrainefonds

Bestuur

Het bestuur van het Migrainefonds bestaat uit vrijwilligers en wordt gevormd door:

  • Nel van Dijk, penningmeester
  • Willem Oerlemans, bestuurslid medische zaken
  • Karin van Haperen, bestuurslid en afgevaardigde vanuit het bestuur van Hoofdpijnnet

Het fonds heeft geen betaalde medewerkers, maar maakt op projectbasis gebruik van de medewerkers van Hoofdpijnnet.


Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur van het Migrainefonds advies, met name over wetenschappelijke onderwerpen. Het heeft geen toezichthoudende rol, noch voor het bestuur, noch voor de stichting als geheel. De Raad van Advies bestaat uit:

  • Dr. Michel Ferrari, neuroloog en hoofdpijspecialist, LUMC
  • Antoinette Maasen van den Brink, universitair hoofddocent farmacologie, Erasmus MC
  • Leo van Os, voormalig voorzitter Hoofdpijnnet