samen beslissen over passend werk

Als je jezelf goed voelt op je werk, heeft dat een positieve invloed op je gezondheid. In dat licht start in de loop van april 2021 de pilot van het project ‘Samen beslissen over passend werk’. Hoofdpijnnet, de adviseurs van Adviespunt Werk en drie hoofdpijncentra trekken hierin samen op.

Uit: Hoofdzaken #1, 2021
Door: Caspar van Loo

De drie partijen gaan vroegtijdig aandacht geven aan eventuele problemen op het werk bij mensen met ernstige hoofdpijn. De bedoeling is proberen te voorkomen dat de klachten op het werk oplopen. Later zullen andere hoofdpijnpoli’s warm gemaakt worden om aan te sluiten bij het project. Werk en ernstige hoofdpijn gaan zoals bekend niet altijd eenvoudig samen, en zeker niet als je de klachten negeert op je werk en in de spreekkamer van de neuroloog. Eerder aan de bel trekken kan bijdragen aan het verbeteren van de eigen situatie en de kwaliteit van leven.

Met ‘Samen beslissen over passend werk’ staat Hoofdpijnnet als patiëntenvereniging niet alleen voor goede hoofdpijnzorg, maar besteedt ze ook aandacht aan manieren om prettig te leven mét je hoofdpijn. Werk hoort daar voor veel mensen bij. Voor het project kreeg de vereniging subsidie van ZonMw die zorginnovatie financiert. De hoofdpijnpoli’s van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, het Spaarne Gasthuis in Haarlem en DC Klinieken in Almere doen mee.

Patiënten geven aan dat bij de hoofdpijnpoli zelden aan bod komt wat ze kunnen doen om problemen op het werk te voorkomen of om hun werksituatie te verbeteren. En dat ze zelden advies krijgen waar ze terechtkunnen met vragen en problemen over werk. Het Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet, dat verenigingsleden met ernstige hoofdpijn adviseert, stelde vast dat mensen met hoofdpijn vaak pas laat contact opnemen met een van de coaches. Ze hebben dan bijvoorbeeld al uren ingeleverd, zijn langdurig ziek of zelfs al arbeidsongeschikt geworden. ‘Dat stadium willen we met dit samenwerkingsproject voor zijn’, aldus projectleider Mia Willems.

Hulpmiddelen

De uitdaging is om een werkwijze te hanteren die past in de dynamiek van de hoofdpijncentra. De basis is een nauwe samenwerking tussen de poli, de patiënt, de werkcoach van Adviespunt Werk en de eventuele bedrijfsarts. De werkwijze zal tijdens de drie maanden durende pilot van het project worden getest. ‘Niet alleen de methode van het bespreekbaar maken van het thema werk in de spreekkamer, maar ook het doorverwijzen naar hulpbronnen’ zijn pijlers. Bij hulpbronnen moet je denken aan de vernieuwde en uitgebreide informatie op de website van Hoofdpijnnet over werk die nu in steigers staat (zie verderop in dit nummer, red.). Verder hebben we dan over het advies dat je kan krijgen van onze werkcoaches en de hulp die je werkgever en/of bedrijfsarts je kan bieden’, verduidelijkt Mia. ‘We gaan ervaren hoe een en ander in de praktijk zal gaan.’ De aanpak moet uiteindelijk de patiënt dat zetje geven om zelf de regie te nemen om de situatie op het werk te verbeteren. ‘We hebben het over een chronische aandoening die serieus moet worden genomen’, aldus Mia.

Zorg verbeteren

Voor neuroloog Janneke Poelen van het deelnemende CWZ in Nijmegen is het belangrijk om als expertisecentrum voor hoofd- en aangezichtspijn te participeren in het project. Als grote plus van ‘Samen beslissen over passend werk’ ziet zij de inspanning die geleverd wordt om aan patiënt en arts – eenvoudige – handvatten te bieden rondom werk en de problemen die patiënten ervaren. ‘We hopen een mooie werkwijze met hulpmiddelen te ontwerpen dat hen daarbij gaat helpen’, aldus de CWZ-neuroloog. Het perspectief spreekt haar ook aan. ‘Door nu op kleine schaal van start te gaan en een werkwijze te testen kunnen we ook een bijdrage leven aan het verbeteren van de patiëntenzorg in andere hoofdpijncentra.’

Verder viel het project samen met de ambities in Nijmegen om allesomvattende zorg in het expertisecentrum te kunnen aanbieden. Janneke: ‘In het brainstormen daarover kwamen we er achter dat we eigenlijk ook iets zouden moeten doen om de patiënten beter te kunnen helpen met werkgerelateerde vragen. Het project van Hoofdpijnnet kwam dus als geroepen!

Hoofdpijnverpleegkundige Syta Vissers van het Haarlemse Spaarne Gasthuis sluit zich daarbij aan: ‘We zien dat er te weinig aandacht is voor de problemen die er spelen rond het werkende leven van hoofdpijn- en migrainepatiënten. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan een betere afstemming met bedrijfsartsen en begeleiding rond de patiënten.’ Zij ziet dat het samen brainstormen met de ervaringskundige werkcoaches maakt dat er ‘mooie nieuwe dingen ontwikkeld worden’. Daardoor zal er in de toekomst meer informatie beschikbaar zijn voor de patiënt.

De focusgroep die in het kader van het project in het leven is geroepen, waarborgt dat wat er bedacht wordt ook in de toekomst gedaan kan blijven worden. ‘Waar we op willen uitkomen is een handig format om problemen op het werk bespreekbaar te maken en patiënten beter op weg te kunnen helpen naar verandering en verbetering, door sneller en meer gericht te kunnen doorverwijzen. Uiteindelijk willen we dat patiënten op een prettiger manier kunnen blijven werken en minder snel uitvallen.’

Wil je nog meer weten? Neem dan contact op met projectleider Mia Willems via mia@hoofdpijnnet.nl