De patiënt moet leren zijn chronisch dagelijkse hoofdpijn serieus te nemen

Zoektocht naar erkenning

Op de bijeenkomst van de Werkgroep Chronisch Dagelijkse Hoofdpijn (CDH) op 6 maart jl. voerde neuroloog Patricia Eekers het woord. Zij is ervaringsdeskundige (zelf migrainepatiënt) en als neuroloog verbonden aan het Laurentius ziekenhuis te Roermond. Voor haar zijn mensen met CDH de moeilijkste maar ook de meest uitdagende groep. Zij hebben één ding gemeenschappelijk: gebrek aan erkenning. Inge de Groot van de werkgroep maakte de samenvatting.

Samenstelling groep

Het grootste gedeelte van de groep patiënten met CDH bestaat uit vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 42. Ruim de helft van hen gebruikt teveel pijnstillers. Opvallend is dat veel mensen met CDH ook andere problemen hebben: depressiviteit bijvoorbeeld, maar ook lichamelijke klachten komen voor. Of de hoofdpijn het gevolg of de oorzaak is van de andere problemen is niet duidelijk.

Omschrijving CDH

We spreken van ‘chronisch’ bij dagelijkse of bijna dagelijkse hoofdpijn gedurende minimaal 15 dagen per maand. Een onderverdeling is gemaakt op basis van duur en oorzaak. Chronische migraine, chronische spanningshoofdpijn of New Daily Persistent Headache (NDPH) zijn varianten die langer dan 4 uur per keer duren. Primaire CDH is hoofdpijn zonder aanwijsbare oorzaak.

Is er wel een duidelijke oorzaak voor de hoofdpijn aan te wijzen, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een ongeval, dan spreken we van secundaire CDH. En dan is er nog de medicijnafhankelijke hoofdpijn (MAH). Een patiënt met MAH gebruikt pijnstillers op meer dan 10 dagen per maand, gedurende een langere periode, meestal enkele jaren. Een tweede kenmerk is dat de hoofdpijn is ontstaan of juist erger is geworden tijdens het gebruik van de pijnstillers. Deze indeling in subgroepen is belangrijk. Zo kunnen artsen de mens met hoofdpijn gerichter helpen.

Overige artikelen magazine Hoofdzaken

Magazine Hoofdzaken: Gratis bij lidmaatschap!

In het magazine Hoofdzaken vind je bijdragen van deskundigen, persoonlijke verhalen, laatste ontwikkelingen, nuttige weetjes en tips. Leden krijgen het magazine vier keer per jaar gratis thuisgestuurd.

Hoofdpijn, waar kan ik terecht?

Je dagelijks leven wordt beïnvloed door je hoofdpijn en je bent er helemaal klaar mee. Waar kan je dan terecht voor hulp bij hoofdpijn? We hebben een overzicht van behandelaars & instanties samengesteld, die je verder kunnen helpen.