Aandoeningen van kauwspieren of kaakgewrichten

Bij problemen met de kauwspieren of het kaakgewricht kan het gaan om verschillende aandoeningen. Er kan een bijvoorbeeld een ontsteking of vergroeiing zitten. Of de pijnklachten komen vanuit de kauwspieren. 

Kauwspier

Een door veel knarsen en klemmen verdikte kauwspier

De meest voorkomende verschijnselen van dit type aangezichtspijn zijn: pijn in het aangezicht, de kauwspieren of het kaakgewricht, hoofdpijn of oorpijn. Soms zijn er knappende of schurende geluiden te horen vanuit het kaakgewricht. De pijn kan erger worden tijdens het eten of gapen. Dit type aangezichtspijn wordt meestal niet erger in de loop van de tijd en blijft wel draaglijk. De pijn komt vooral voor vanaf 20- tot ongeveer 50-jarige leeftijd en twee keer zo vaak bij vrouwen als bij mannen. Mogelijke oorzaken van dit type aangezichtspijn zijn:

  • De kauwspieren te sterk zijn of de mondopening te klein.
  • Overbelasting door verkeerde mondgewoontes (bijv. het hard op elkaar klemmen van de tanden)
  • Verwondingen in het aangezicht
  • Algemene aandoeningen (bijv. reuma)
  • Erfelijke factoren.

Vooral bij chronische patiënten kunnen ook psychosociale factoren een rol spelen en komen vaak andere aandoeningen voor, zoals nekpijn en rugpijn. Het is belangrijk dat u de tandarts nauwkeurig vertelt hoe de klachten zijn begonnen en wat er al aan gedaan is. Soms is röntgenonderzoek nodig om andere oorzaken uit te sluiten en om eventuele gewrichtsschade vast te stellen.

Als u behandeld wordt voor pijn aan de kauwspieren of het kaakgewricht, zijn geruststelling, uitleg en advies belangrijk. Oefentherapie, biofeedback en en opbeetplaat kunnen helpen. Bij patiënten met gewrichtsproblemen waarbij niet-operatieve therapie geen effect heeft gehad, kan punctie effectief zijn. Bij aanhoudende pijnklachten en/of aanwezigheid van andere aandoeningen kunnen psychosociale therapie en/of middelen tegen depressie of tegen epilepsie nuttig zijn.