Medicijnen tegen aangezichtspijn

Het spreekt voor zich dat de behandeling verschilt per vorm van aangezichtspijn. In sommige gevallen is medicatie zinvol, in andere gevallen kan een operatie of een andere ingreep verlichting bieden. Ook het soort specialist waarnaar je doorverwezen kunt worden, verschilt per vorm. Je kunt meer lezen over de verschillende vormen van aangezichtspijn in de patiëntenversie van de Richtlijn Aangezichtspijn.

Welke specialist?

Met aangezichtspijn gaat u normaal gesproken eerst naar de huisarts. Zo nodig zullen zij u doorverwijzen naar een specialist. Bij het stellen van de juiste diagnose en de behandeling van aangezichtspijn kunnen veel zorgverleners betrokken zijn. Hieronder vind je een overzicht.

  • Kaak- en mondproblemen:
    Uw eigen tandarts, de tandarts-specialist op het gebied van tand- en kiespijn (tandarts-endodontoloog), de tandarts-specialist op het gebied van kauwspieren en kaakgewrichten (tandarts-gnatholoog) of de tandartsspecialist op het gebied van de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurg).
  • Trigeminusneuralgie, vaataandoeningen en trigeminoautonome hoofdpijnsyndromen (behalve clusterhoofdpijn): neuroloog. Behandeling van trigeminusneuralgie kan bij de huisarts beginnen, in afwachting van diagnostiek bij de specialist. Ook afbouw van medicatie bij trigeminusneuralgie kan bij de huisarts plaatsvinden.
  • Neuralgie na gordelroos, clusterhoofdpijn, aandoeningen van oog en oogkas, aan het oor en van neus en neusbijholten: huisarts.
  • Twijfel aan de diagnose of falen van de behandeling: neuroloog, oogarts, KNO-arts of pijnpoli.
  • Problemen met het zien: oogarts en neuroloog (als er problemen zijn met de oogzenuw).
  • Ontsteking van de slagader bij de slapen: internist, reumatoloog of neuroloog.
  • Complexe pijnproblemen: pijncentrum.
  • Psychologische behandeling kan nuttig zijn om de impact van aangezichtspijn op uw leven te beperken. Het is belangrijk dat uw huisarts u helpt bij het omgaan met pijn. Deze kan u adviseren over een gezonde leefstijl, het vermijden van ongewenste middelen, stress en ‘doemdenken’. Ook kan hij meedenken hoe de belasting voor uw gezin te beperken.

Binnen Hoofdpijnnet is een speciale werkgroep Aangezichtspijn actief. Deze werkgroep heeft een eigen website waar je de informatie uit de richtlijn ook kunt raadplegen. De werkgroep organiseert elk jaar in oktober een informatiedag, met onder andere lezingen over aangezichtspijn en de mogelijkheid om andere mensen met aangezichtspijn te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Daphne heeft aangezichtspijn

‘Het schiet er ineens in, als bliksem. Zo voelt het ook: als een enorme stroomstoot, een messteek. En net zo onverwacht gaat het ook weer weg. Als ik een aanval heb, kan ik niets anders doen dan wachten tot het overgaat. Meestal gebeurt dat binnen enkele minuten. Doordat ik dat wéét, kan ik zo’n aanval doorstaan. Het gaat altijd weer voorbij.’

Waarmee kan Hoofdpijnnet je helpen?

HOOFDPIJNLIJN

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Ontmoet elkaar

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Doe je mee?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen