Kenmerken van clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een vrij zeldzame, maar zeer heftige vorm van hoofdpijn die in aanvallen optreedt. Clusterhoofdpijn wordt ook wel neuralgie van Horton genoemd en staat in de volksmond ook wel bekend als ‘suicide headache’ (zelfmoordhoofdpijn), vanwege de bijna ondraaglijke pijn.  Hieronder staan de kenmerken van clusterhoofdpijn.

 • de aanvallen doen zich voor in de bepaalde periodes (’clusters’)
 • de pijn bevindt zich aan één zijde van het hoofd, achter het oog of in het voorhoofd bij de slaap
 • er is sprake van zeer hevige, snijdende of borende pijn
 • aan de zijde waar de pijn zit, treedt minimaal één van de volgende bijverschijnselen op: een rood of tranend oog, een verstopte neus of een loopneus, een zwetend voorhoofd, een vernauwde pupil, een hangend ooglid of een ooglidzwelling
 • aanvallen ontstaan zeer plotseling, vaak ’s nachts
 • tijdens een aanval is er vaak sprake van bewegingsdrang
 • een onbehandelde aanval duurt tussen de 15 en 180 minuten en kan zich tot 8 maal per etmaal herhalen

Voortekenen

Ruim de helft van de clusterhoofdpijnpatiënten heeft enkele uren of dagen van te voren al voortekenen van een naderende aanval, zoals:

 • tintelingen en prikkelingen rondom de slaap, het oog en de neus
 • pijn in de nek
 • een doof gevoel in het gezicht
 • een verstopte neus
 • een tranend of rood oog
 • een angstig, onrustig, geïrriteerd of vermoeid gevoel

Waarmee kan Hoofdpijnnet je helpen?

HOOFDPIJNLIJN

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Ontmoet elkaar

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Doe je mee?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen