Medicijnen en behandelingen bij clusterhoofdpijn

In de eerste plaats is het belangrijk dat een arts de juiste diagnose stelt. Clusterhoofdpijn wordt vaak aangezien voor migraine. Ook worden sommige patiënten onterecht doorverwezen naar een tandarts, kaakchirurg of KNO-arts, omdat er een vermoeden is dat een onderhuidse ontsteking de oorzaak zou kunnen zijn. Een snelle en correcte diagnose en een daarop toegesneden behandeling kan veel onnodig leed voorkomen.

De behandeling van clusterhoofdpijn hoort altijd thuis bij een hoofdpijnneuroloog in een hoofdpijncentrum. Wanneer je vermoedt dat je clusterhoofdpijn hebt, laat je dan altijd doorverwijzen naar één van 40 Hoofdpijncentra die Nederland rijk is.


Medicijnen tegen clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is helaas niet te genezen, maar in de meeste gevallen wel goed te behandelen. Omdat een clusterhoofdpijnaanval snel optreedt en erg veel pijn doet, is het belangrijk dat medicijnen snel resultaat hebben. Pijnstillers in de vorm van een zetpil of tablet werken meestal niet snel genoeg. De behandeling is onder te verdelen in acute en preventieve behandeling. Voor de acute behandeling wordt 100% zuurstof en sumatriptan subcutaan toegepast, preventief worden verapamil en lithium gebruikt.


Andere behandelingen bij clusterhoofdpijn

Neuromodulatie
Trials met neuromodulatie als behandeling van chronische clusterhoofdpijn vinden momenteel plaats in Leiden in het LUMC en in Amsterdam in de Boerhaave/VUmc. In meerdere centra wordt het effect van antilichamen tegen een eiwit wat vrijkomt bij de aanval (CGRP) bij de behandeling van clusterhoofdpijn onderzocht. CGRP is een eiwit dat zorgt dat hersenzenuwen hoofdpijn waarnemen. De nieuwe middelen schakelen dat eiwit uit en voorkomen zo dat het brein pijn registreert.

Paddo’s, cannabis, wietolie
Deskundigen (nog) geen plaats voor de behandeling met paddo’s, medicinale cannabis of wietolie. Dit vooral omdat deze middelen nog nauwelijks getest zijn en de commercieel verkrijgbare vormen onvoldoende constante en controleerbare kwaliteit hebben en patiënten vaak niet door professionele behandelaren worden begeleid.

Ontspanning kan verlichting geven
Veel mensen met clusterhoofdpijn proberen andere behandelingen uit, zoals acupunctuur en homeopathie of yoga. Helaas valt het effect hiervan vrijwel altijd tegen. In het algemeen geldt wel dat ontspanning verlichting geeft. Een fysiotherapeut kan bijvoorbeeld de nek en schouders die door de aanvallen verkrampt zijn geraakt, masseren en oprekken. Er zijn ook fysiotherapeuten gespecialiseerd in chronische pijn. Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) kan helpen om te leren ontspannen en de lichaamshouding te verbeteren.

Psycholoog
Ook hebben sommige mensen baat bij een psycholoog. Clusterhoofdpijn is geen psychische aandoening. Door clusterhoofdpijn en het onbegrip dat daar vaak bij komt, kunnen mensen met clusterhoofdpijn wel in een vicieuze cirkel terecht komen. De omgeving ziet het niet aan de buitenkant. Bovendien laten mensen met clusterhoofdpijn zelf ook niet graag zien hoe ze lijden. Velen dragen een masker voor de buitenwereld, wat weer voor onwetendheid en onbegrip kan zorgen. Een psycholoog kan je helpen om beter met je clusterhoofdpijn te leren omgaan.

Steungroep Clusterhoofdpijn
Op de site Tacsweb.nl is veel informatie te vinden over clusterhoofdpijn. De site is een verlengstuk van de Facebookgroep Clusterhoofdpijn, waar je terecht kunt om ervaringen uit te wisselen met andere clusterpatiënten.


Je staat er niet alleen voor:
Ervaringen van mensen met clusterhoofdpijn

hoofdpijnnet-allesoveroverhoofdpijn-favi

“In de betere perioden geniet ik, in de mindere is het regelmatig afzien. Maar er blijven nog zoveel leuke dingen over die ik nog wel kan. Voor mij blijft het glas halfvol”

Waarmee kan Hoofdpijnnet je helpen?

HOOFDPIJNLIJN

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Ontmoet elkaar

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen

Doe je mee?

Klik om hier uw eigen tekst toe te voegen