Oorzaken van spanningshoofdpijn

De oorzaak van spanningshoofdpijn is niet bekend. Er bestaan veel, nog niet bewezen theorieën. Eén van die theorieën stelt dat spanningshoofdpijn veroorzaakt wordt door een combinatie van pijn vanuit de nek en de aangezichtsspieren met een verlaagde pijndrempel in de hersenen. Vaak spelen ook andere, uitlokkende, factoren een rol. Voorbeelden van deze uitlokkers:

  • Stress
  • Lichamelijke inspanning
  • Vermoeidheid
  • Ooginspanning
  • Verkeerde houding
  • Overbelasting van de kauwspieren
  • Hormonale schommelingen

Soms wordt spanningshoofdpijn veroorzaakt door een andere aandoening, zoals bloedarmoede, chronische verkoudheid, neusbijholte-ontsteking, gebitsaandoeningen of allergie. Deze aandoeningen kan de huisarts vrij gemakkelijk opsporen en meestal goed behandelen.